Як удобрювати овочі

Як правильно удобрювати овочі за краплинного зрошення?

Перед фермером, що використовує технологію краплинного зрошення, повстає маса питань. Які і скільки мінеральних добрив з макроелементами (азот, фосфор і калій) потрібно вносити? Яку кількість добрив давати в одну підживлення з урахуванням стадії росту і розвитку, адже рослини споживають на різних стадіях і різну кількість та співвідношення елементів живлення? Що робити з підживленням мезоелементами (кальцій, магній і сірка)? Чи потрібні мікроелементи рослинам і на якій фазі розвитку необхідно зробити підживлення? Давати мікроелементи «по трубці», або вони стануть у ґрунті недоступними і їх слід застосувати виключно по листу? Відповіді на ці і інші питання можна дати, тільки враховуючи особливості живлення рослин на інтенсивних технологіях вирощування.

Внесення мінеральних добрив за краплинного зрошування має свої особливості. Для отримання максимального урожаю ми повинні вносити велику кількість мінеральних добрив, що при не обґрунтованому їх застосуванні може дуже сильно змінювати оптимальний баланс елементів живлення в ґрунті. Це призводить до порушення процесів росту і розвитку рослин і тим самим непомітно «з’їдає» урожай. Тому при вирощуванні овочів за краплинного зрошування дуже важливо впродовж усього періоду вегетації (а не тільки перед посадкою) підтримувати оптимальний вміст елементів живлення в ґрунтовому розчині. Це можна зробити тільки одним способом: за допомогою постійного контролю вмісту елементів живлення у ґрунті, воді та рослині, які визначають в агрохімічній лабораторії.

Економічна доцільність такого підходу не викликає сумнівів: різниця в урожайностях за внесення середньостатистичних норм добрив порівняно з внесенням відповідно до науково обґрунтованих рекомендацій, може бути дуже істотною. Так, на одному експериментальному полі цибулі різниця склала 30 т/га (60 і 90т/га відповідно). При складанні системи мінерального живлення треба враховувати такі характеристики ґрунтів: кислотність, засоленість, гранулометричний склад, буферна і вміст елементів живлення в доступній для рослин формі. Науково обґрунтована система мінерального живлення, яка дозволяє максимально і прогнозовано розкрити генетичний потенціал рослин при їх вирощуванні за краплинного зрошування повинна включати наступні складові:

 

Вид аналізу

Показники, що потрібно визначати

Причина виконання

1

Поливної води

Засолення (Ес), кислотность (рН), токсичні іони (Na, Ca+Mg, Cl, CO3, HCO3, SO4)

Визначення якості поливної води для зрошення

2

Ґрунти перед посівом  висаджуванням розсади

Гранулометричний склад, Ес, рНH2O, Na, Cl, CO3, HCO3;

доступний азот (N), фосфор (P), калій (K), марганець (Mn), цинк (Zn), бор (B)

Визначення придатності ґрунту для вирощування культур, визначення норм добрив і кількості їх закупівлі, побудова орієнтовного графіка мінерального живлення, визначення можливих проблем з мікроелементами

3

Грунти і рослини через місяць після висаджування розсади або посіву

ґрунти: Ес, рНH2O, Na, Cl, CO3, HCO3, доступні азот, фосфор, калій;

рослини: N, P, K, Ca, Mg, S, залізо (Fe), Mn, Zn, B, мідь (Cu)

Визначення придатності ґрунту для вирощування культур, коректування графіка мінерального живлення, рекомендації з застосування мікродобрив

4

Ґрунти і рослини через 2-2,5 місяці після висаджування розсади або посіву

ґрунти: Ес, рНH2O, Na, Cl, CO3, HCO3, доступні азот, фосфор, калій;

рослини: N, P, K, Ca, Mg

Визначення придатності ґрунту для вирощування культур, коректування графіка мінерального живлення

5

Ґрунти і рослини у випадку виникнення незапланованих проблем

ґрунти: Ес, рНH2O, Na, Cl, CO3, HCO3;

рослини: N, P, K, Ca, Mg, S, Fe, Mn, Zn, B, Cu

Визначення придатності ґрунту для вирощування культур, коректування графіка мінерального живлення, рекомендації з застосування мікродобрив

Слід сказати, що система мінерального живлення під час вирощування культур за краплинного зрошення кардинальним чином відрізняється від вирощування польових культур не лише кількістю необхідних аналізів, але і ширшим переліком методик аналізів. Тому якщо вам виконали аналізи по методиках для польових культур (по Мачигину, Чирикову) не чекайте добрих результатів (хіба що випадково). Крім того, незважаючи на присутність на ринку величезного числа агрохімічних лабораторій, практично усі вони займаються обслуговуванням польових культур, а аналізи для крапельщиків роблять одиниці.
На даний момент на Україні організацією-лідером, що вивчає проблеми удобрення культур (польових, овочевих і плодових) за краплинного зрошення є Інститут водних проблем і меліорації. Він має свої експериментальні поля (дослідну мережу), де наукові співробітники займаються апробацією сучасних систем живлення за краплинного зрошення і оснащену лабораторію, яка спеціалізується на аналізах під потреби інтенсивних технологій, зокрема краплинного зрошення. Тому замовляючи аналізи в цій лабораторії, Ви отримаєте не лише якісні результати, але і науково обгрунтовані рекомендації з внесення добрив, що не дозволить допустити втрати врожайності сільськогосподарських культур і відповідно – прибутку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *